سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
بردبارى همچون قبیله است و نزدیکان که فراهم کند مردم را براى یارى انسان . [نهج البلاغه]